Monday, November 3, 2008

Allahu Akbar!!!

Hikmat, Rahsia Dan Khasiat Surah dan ayat Alquran AlKarim
BISMILLAH ( Dengan nama Allah )
Barangsiapa membaca sebanyak 21 kali ketika hendak tidur, nescayaterpelihara dari godaan dan gangguan syaitan, dari bencana manusia danjin, daripada kecurian dan kebakaran, dan daripada kematian terkejut.Dan barangsiapa membaca sebanyak 50 kali diahadapan orang yang zalim,hinalah dan masuk ketakutan dalam hati si zalim serta naiklah keberaniandan kehebatan kepada pembaca.
SURAH AL-FATIHAH ( Pembukaan )
Barangsiapa membacanya sebanyak 41 kali diantara sembahyang sunatnya,nescaya permintaannya di perkenankan, jika sakit lekas sembuh dannescaya dikasihi oleh makhluk dan ditakuti oleh musuh. Barangsiapamembaca 20 kali sesudah tiap-tiap sembahyang fardhu, nescaya rezkinyadilapangkan oleh Tuhan dan bertambah baik keadaannya, serta bercahayarohaninya.
AYAT AL-KURSI ( Kekuasaan Allah )
Barangsiapa membacanya sekali selepas setiap sembahyang fardhu, nescayaterpelihara dari tipudaya dan ganguan syaitan. Dengan membacanya,seorang yang miskin akan menjadi kaya, dan jika dibaca ketika hendaktidur nescaya akan terselamat dari kecurian, kebakaran dan kekaraman.Barangsiapa sentiasa membaca ayat Al-Kursi, nescaya Allah akan kurniakankepada ahli rumahnya kebaikkan yang tidak terhitung banyaknya.Barangsiapa berwudhuk lalu membaca sekali, nescaya Allah Akanmeninggikan darjatnya setinggi 40 darjat dan Allah akan mendatangkanpara malaikat menurut bilangan hurufnya, raya berdoa untuk sipembacasehinggalah ke hari Qiamat. Dan tersebut dalam hadith yanglain:Barangsiapa membacanya ketika hendak tidur, nescaya Allah akanmembuka pintu rahmat baginya hingga kesubuh, dan mengurniakan kota nurmenurut bilangan rambut dibadannya. Jika sipembacanya meninggal duniapada malam itu, ia dikira mati syahid. Hadith yang lain mengatakan:Barangsiapa membacanya selepas setiap sembahyang fardhu, nescaya akanterpelihara dari kekerasan malakul-maut, dan Allah sendiri yang mencabutrohnya, dan dia akan dibangkitkan bersama para Mujahid yang berjihadbeserta para Anbiya hingga ia gugur mati Syahid. Imam Jaafar Shadiq r.a.mengatakan: Barangsiapa membaca sekali, nescaya Allah akan menghindardarinya 1,000 kesukaran duniawi, yang terkecil sekali ialah kemiskinandan kepapaan, dan 1,000 kesukaran ukhrawi, yang terkecil sekali ialahazab neraka.
SURAH AL-BAQARAH ( Sapi Betina )
Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari surah ini (Amanarrasulu)sebelum tidur, ia akan terselamat dari segala bala bencana dan marabahaya.
SURAH ALI-IMRAN ( Keluarga Imran )
Barangsiapa membaca tiga ayat yang pertama dari surah ini, Nescaya iaakan mencapai kesihatan dari segala penyakit dan terselamat darigangguan jin.
SURAH AN-NISSA’ ( Perempuan )
Barangsiapa yang membaca ayat yang ke 75 dari surah ini, nescaya ia akanterselamat dari kejahatan para penjahat.
SURAH AL-MAIDAH ( Hidangan )
Barang siapa membaca ayat yang ke 7 dari surah ini, sebanyak yangmungkin selama 3 hari berturut -turut, insya Allah akan terselamat dariwas-was semasa wudhu dan sembahyang. Barang siapa membaca ayat 89 hinggaayat 101 dari surah ini, keatas air lalu diberi minum kepada orang yangbercakap dusta, nescaya ia tidak akan bercakap dusta lagi.
SURAH AL-AN’AM ( Binatang Ternak )
Barang siapa membacanya sebanyak 7 kali, nescaya akan terhindar darisegala bala bencana. Jika ayat 63 dan 64 dari surah ini,dibaca olehpenumpang kapal, ia akan terselamat dari karam dan tenggelam.
SURAH AL-A’RAAF ( Benteng Tinggi )
Barang kali membaca ayat 23 dari surah ini, selepas tiap-tiap sembahyangfardhu, lalu beristighfar kepada Allah, nescaya akan terampun segaladosanya. Barang siapa membaca ayat 47 dari surah ini, ia akanterpelihara dari kekacauan para penzalim serta ia akan mendapat rahmatAllah.
SURAH AL- AN FAL (Rampasan)
Barang siapa membaca ayat 62 dan 63 dari surah ini, nescaya dia akan dicintai dan dihormati oleh sekalian manusia.
SURAH AL-BARAAH (AT-TAUBAH) (Pemutus perhubungan)
Barangsiapa membacanya, nescaya akan terselamat dari kemunafiqan danakan mencapai hakikat iman. Barang siapa membaca ayat 111 dari surahini,dikedai atau ditempat-tempat perniagaan, nescaya akan majuperniagaannya itu.
SURAH YUNUS (Yunus)
Barangsiapa membaca ayat 31dari surah ini, keatas Perempuan yang hamil,nescaya ia melahirkan anak dalam kandungannya itu denganselamat.Barangsiapa membaca ayat 64 dari surah ini, nescaya ia akanterhindar dari mimpi-mimpi yang buruk dan mengigau.


SURAH AL-HUD (Hud)
Barang siapa membaca, nescaya ia akan mendapat kekuatan dan Kehebatanserta ketenangan dan ketenteraman jiwa. Barang siapa membaca ayat 56dari surah ini, pada setiap masa, nescaya ia akan terselamat darigangguan manusia yang jahat dan binatang yang liar. Barang siapa membacaayat 112 dari surah ini, sebanyak 11 Kali selepas tiap-tiap sembahyang,nescaya akan mencapai ketetapan hati.
SURAH YUSUF (Yusuf)
Barang siapa membacanya, akan di murahkan rezekinya dan diberikankemuliaan kepadanya. Barang siapa membaca ayat 64 dari surah ini, iaakan terhindar dari kepahitan dan kesukaran hidup.Barang siapa membacaayat 68 dari surah ini, nescaya Allah akan mengurniakan kesalehan kepadaanak-anaknya.
SURAH AR-RA’D (Petir)
Barang siapa membaca ayat 13 dari surah ini, ia akan terselamat daripetir. Dan barangsiapa membaca ayat 28 dari surah ini, nescaya Penyakitjantungnya akan sembuh.
SURAH IBRAHIM (Ibrahim)
Barang siapa membaca ayat-ayat 32 hingga 34 dari surah ini, nescayaanak-anaknya akan terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik dan bida’ah.
SURAH AL-IIIJ’R (Batu Gunung)
Barang siapa membaca 3 ayat yang terakhir dari surah ini, ke atasperempuan yang selalu anak kandungannya gugur, nescaya anak kandungannyaitu akan terselamat, dari gugurnya.

SURAH BANI ISRAIL (anak-anak Israil)
Barang siapa membacanya ke atas air, lalu diberi minum kepada orang yangbercakap gagap insya Allah akan hilang gagapnya itu. Barang siapamembaca ayat 80 dari surah ini, ketika pulang dari perjalanan, nescayadia akan dimuliakan dan dihormati oleh orang-orang yang setempatdengannya.
SURAH AL-KAHF (Gua)
Barang siapa membacanya, akan terhindar dari kemiskinan dan kepapaan.Barang siapa membacanya pada malam Jumaat, nescaya dia akan mendapatrezeki yang murah.
SURAH MARYAM (Maryam)
Barang siapa membacanya, nescaya akan mendapat kejayaan di dunia dan diakhirat.
SURAH THAAHAA (Hai Manusia)
Barang siapa membacanya, nescaya Allah akan mengurniakan kepadanya ilmupengetahuan dan akan tercapai segala maksudnya. Barang siapa membacaayat-ayat 25 hingga 28 sebanyak 21 kali, tiap-tiap hari selepassembahyang subuh nescaya otaknya akan cerdas dan akalnya akan sempurna.
SURAH AL ANBIYA (Nabi-Nabi)
Barang siapa membaca ayat 83 dari surah ini, nescaya dia akan mendapatsebesar-besar pangkat di sisi Allah s.w.t .
SURAH AL-HAJ (Haji)
Barang siapa membacanya, Allah akan membinasakan musuh-musuhnya.
SURAH AL-MU’MINUN (Orang-orang Mukmin)
Barang siapa membacanya ke atas air, lalu diberi minum kepada orang yangselalu minum minuman keras,nescaya dia tidak akan meminumnya lagi.Barang siapa membaca ayat 28 dari surah ini, nescaya perahunya akanterselamat daripada karam dan rumahnya akan terselamat dari kecurian danserangan musuh.
SURAH AN-NUUR (Cahaya)
Barang siapa membacanya, nescaya ia akan terhindar dari mimpi-mimpi yangburuk. Barang siapa membaca ayat 35 dari surah ini,pada hari Jumaatsebelum sembahyang Asar, nescaya dia akan disegani oleh orang ramai.
SURAH AL-FURQAN (Pembaca)
Barang siapa membacanya sebanyak 3 kali ke atas air yang bersih, laluair itu dipercikkan di dalam rumah, nescaya rumah itu akan terselamatdari gangguan binatang-binatang yang liar dan ular-ular yang bisa.
SURAH ASY-SYU A’RA (Ahli-ahli Syair)
Barang siapa membaca ayat 130 dari surah ini, sebanyak 7 kali dengansenafas ke atas orang-orang yang digigit oleh binatang-binatang yangberbisa nescaya akan hilang bisa-bisa itu.
SURAH AN-NAML (Semut)
Barang siapa membacanya nescaya nikmat-nikmat Allah akan kekalkepadanya.
SURAH AL-QA-SHASH (Cerita)
Barang siapa membacanya ke atas pekerja-pekerjanya, nescaya Mereka tidakakan mencuri dan mengkhianat. Barang siapa membaca ayat-ayat 51 hingga55 dari surah ini, Nescaya otaknya akan cergas, akalnya akan sempurnadan budi pekertinya akan halus.
SURAH AL-AN KABUT (Labah-labah)
Barang siapa membacanya, nescaya demamnya akan sembuh. Barang siapamembacanya, nescaya ia akan terhindar dari gelisah dan keluh kesah.
SURAH AR-RUM (Rum)
Barang siapa membacanya, nescaya Allah akan membinasakan orang yanghendak menzaliminya.
SURAH LUQMAN (Luqman)
Barang siapa membacanya, nescaya ia akan terhindar dari segala-galapenyakit terutama dari penyakit-penyakit perut. Barang siapa membacaayat31 dari surah ini, nescaya akan terselamat dari bencana banjir.
SURAH AS - SAJ DAH (Sujud)
Barang siapa membaca ayat-ayat 7 hingga 9 dari surah ini, ke ataskanak-kanak yang baru lahir, nescaya ia akan terhindar dari segala-galapenyakit ruhani dan jasmani.
SURAH AL-AHZAB (Golongan-Golongan)
Barang siapa membaca ayat-ayat 45 hingga 48 dari surah ini, nescaya iaakan mendapat kemuliaan dan kehormatan sejati. Dan barang siapa membacaayat-ayat 60 hingga 66 dari surah ini, nescaya Allah akan membinasakanmusuh-musuhnya.
SURAH SABA’ (Saba’)
Dengan membacanya, terselamatlah ia dari segala-gala bala bencana,terutamanya dari rosaknya tanam-tanaman.
SURAH FAATHIR ( Pencipta )
Barang siapa membaca ayat-ayat 29 dan 30, nescaya Allah Akan memberkatiperniagaannya.
SURAH YAASIIN ( Hai Manusia )
Nabi kita Muhammad s.a.w bersabda : “Tiap-tiap sesuatu Mempunyai hatidan hati Al-Quran ialah surah Yaasiin.” Yaasiin kerana Allah, nescayaakan terampun segala-gala dosanya kecuali dosa syirik..” Dalam satuhadith yang lain Baginda s.a.w bersabda: “Hendaklah kamu membaca surahYaasiin ke atas pesakit-pesakitmu yang menghadapi sakaratul-maut,nescaya Allah s.w.t akan meringankan kekerasan sakaratul-maut itu.”Dalam satu hadith yang lain pula Baginda s.a.w bersabda : “Aku inginbenar, agar surah Yaasiin ini dihafaz oleh tiap-tiap umatku.” Barangsiapa membacanya sebanyak 41 kali, pasti akan tercapai segala hajat dancita-citanya. Barang siapa membacanya sebanyak 21 kali pada malamJumaat, Lalu berdoa istghfar untuk kedua ibu bapanya, nescaya dosa keduaibu bapanya akan diampunkan oleh Tuhan. Barang siapa membaca sekaliketika membuka kedai atau perniagaan, nescaya akan maju perniagaannyaitu. Barang siapa membacanya sekali pada awal malam, andaikata ia matipada malam itu, mesti ia mati syahid. Barang siapa membacanya sekaliselepas tiap-tiap sembahyang Jumaat,nescaya ia akan diselamatkan darisiksa kubur. Jika dibacanya oleh seorang askar, ketika ia hendak turunkemedan peperangan, Allah akan mengurniakan kepadanya keberanian dankegagahan, serta naiklah ketakutan pada musuh-musuhnya. Hikmat-hikmatdan khasiat-khasiat surah Yaasiin ini banyak benar didapati di dalamkitab-kitab hadith tetapi cukuplah setakat ini untuk diamal oleh andasekalian.
SURAH ASH-SHAAFFAAT ( Yang Berbaris )
Barang siapa membacanya, insya Allah in akan terpelihara daripadagangguan jin.


SURAH SHAAD (Shaad)
Dengan membaca ayat 42 dari surah ini, nescaya akan mendapat kebahagiansejati.”Berdoalah kepadaKu, nanti Aku perkenankan permintaanmu.
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari menyembah Aku,mereka akan masuk neraka jahannam dengan hina.” [Al-Mukmin: 60]

No comments: